Loading

KATALOG ÇEKİMLERİ HAKKINDA

KATALOG ÇEKİMLERİ HAKKINDA
Ürün fotoğraflarının kullanıldığı birçok alan bulunmaktadır. Kataloglar, web siteleri, broşürler, el ilanları, insertler, sosyal medya kaynakları ve e-ticaret portalleri. Bunların her biri birbirinden farklı işleve sahiptir. Bizim buradaki konumuz kataloglardır. 

Katalogların en temel özelliği, onların bir prestij (Saygınlık) kaynağı olmasıdır. Tıpkı menüler gibi. Kataloglar, el ilanları, broşür ve/veya insertler gibi kısa zamanda geçerli olan çalışmalar değildir. Öyle kataloglar vardır ki, sanatsal bir eser niteliği taşıyıp, yıllar boyu raflarda yer tutar.
Kataloglar genellikle üretici veya toptan satış yapan firmaların perakendeci müşterileri için kullandığı baskılı çalışmalardır. Kataloglarda kullanılacak fotoğraflar, kâğıt ve baskı kalitesi en üst seviyede olmalıdır. Fotoğraf çekiminde kullanılacak ekipman yüksek kaliteye sahipse, alınacak sonuç da aynı ölçüde olacaktır. Katalog çekimleri, ürünün kullanıldığı alanlar dahil edilerek yapılmalıdır. Örneğin bir havlu veya şampuan çekimi banyo ortamında, televizyon, mefruşat, oturma grubu, kitaplık gibi ürünler ise ev ortamında yapılmalıdır veya bu ortamlar oluşturulmalıdır. 

Bazı ürünlerde ise ürünün ayırt edici özellikleri vurgulanır. Örneğin, bir plastik pencere doğramasının odacıkları kesitler halinde izleyiciye gösterilebilir. Ürünlere ait doku, katman, yüzey gibi ayrıntılar, yakın plan çekimler gerektirir. Bunun için de özel lenslerin kullanılması söz konusudur.

Kapalı alanlardaki katalog çekimlerinde kimi zaman ortam ışığından yararlanılsa da çoğu zaman yapay ışıklandırma desteği gerekir. Sürekli ışık veya paraflaşlar bu tür çekimlerde iyi bir ışık kaynağı olacaktır ancak paraflaşların, gün ışığının renk sıcaklığına, yani kelvin değerlerine uygun olmalıdır. Gün ışığı genellikle 5500-5600 Kelvin değerindedir. Kullanılan ışıkların da gün ışığı veren türlerden olması gerekir. Aksi halde, fotoğrafta renk karmaşası oluşur. Makinenin beyaz ayarı da bu doğrultuda yapılmalıdır. 

Eğer gün ışığına destek olarak tepe flaşı veya paraflaşlarla destek sağlıyorsak, flaşların gücünün gün ışığına baskın olmamasına özen göstermeliyiz. Yani her iki ışığın dengeli bir şekilde kadrajımıza yayılması gerekmektedir. İzleyici, fotoğrafın içinde yapay ve aşırı bir aydınlatma görmemeli. Özetlemek gerekirse, fotoğrafta bir ışık dengesi sağlanmalıdır. 

Katalogda Slogan ve Metin
Biz buna, değerli reklam yazarı Uğur Batı'dan bir alıntı yaparak "Reklamın Dili" diyoruz. Öncelikle, kataloglarda kullanılan slogan ve metin, ürünü tam olarak anlatmalıdır. Burada kullanılan dil, süslü, şiirsel ve edebi metinlere benzememeli..Konuşma dilini seçerek ve ezberlenmiş klişe sözcüklerden kaçınarak, argosuz fakat gerekirse sokak jargonundan esinlenerek bir metin veya slogan kullanılabilir. Türkçemiz; yaratıcılığa son derece uygun, esnek bir yapıya sahiptir. Mecaza, metafora, ironiye birçok dilden daha yatkındır. Bunun nedeni de, hem zengin bir halk edebiyatı temelinin oluşu, hem de Batı dillerinin yanı sıra, Arapça, Farsça gibi dillerden de beslenmesidir. Durum böyle olunca, böyle bir kaynak ve olanaktan yararlanmamak büyük bir eksiklik olur. 

Reklamın metni ve/veya sloganı, bir ölçüde,ürünün türü, yapısı, kullanım alanı gibi unsurlara da bağlıdır. Bir mobilya mağazasının ürünleri için kullanacağınız sözcükleri ayakkabı markası için kullanmak hoş olmayacaktır. Unutulmamalı ki, metin ve slogan, bir katalogda, fotoğraf kadar büyük bir öneme sahiptir. Bu durum afişler için de aynıdır.

Karakter/ Font

Bu çalışmaların grafik tasarımı ayrı bir deneyim, gözlem konusudur. Katalogların sayfa düzeni (mizanpaj) bir menü kitabı kadar özen gerektirir. Kullanılacak renkler, ürünün yapısına, rengine ve kullanım alanına bağlı olarak değişiklikler gösterir. Fotoğrafların sayfalardaki konumu, yazıların fotoğraflarla örtüşmesi, yazılarda ve metinde kullanılacak dil, font, punto gibi ayrıntılar, bir katalog çalışmasının bütününü oluşturan unsurlardır. Her şey ama her şey inandırıcı, etkileyici, kalıcı bir çalışma içindir. Katalog tasarımında, metin için kullanılacak fontlar, yani karakterler belirlenmiştir. Bununla birlikte, eşyanın tabiatı, hedef kitlenin kültür yapısı vb. unsurlar da dikkate alınarak, metindeki fontlarda tercihler yapılabilir. Ancak, istisnalar kaideyi bozmaz; grafik tasarımın öngördüğü kurallar her zaman geçerlidir.

Reklamcılıkta Yazım (İmlâ) Kuralları

Geldik meselenin en önemli yerine! Dilin önemini Fazıl Hüsnü Dağlarca "Türkçem benim/ Ses bayrağım" diye ifade eder. Bir toplumun en değerli varlığıdır dil. Vatan ve toprak kadar bir önemden söz ediyoruz. Ve iddia ediyoruz ki; Türkçe, dünyanın en yaygın ve kadim dillerinden biridir. Hiçbir dil yoktur ki, Türkçe'den daha zengin olsun. 

Coğrafik koşullar, iklim gibi toplumları şekillendiren unsurlardan biridir dil. Bireyler ve toplumlar diğerleriyle iletişimini diliyle ifade eder. Kullanılan sözcük sayısı, beslendiği kaynaklar, o dilin zenginliğini ortaya koyar. Ve canlı bir yapıdır aynı zamanda dil. Kimi sözcükler toplum içinde kendine yer bulurken, kimileri unutulup gider. Toplumun sahip çıkmadığı her şeyde olduğu gibi. 

İşi ve işlevi neredeyse tamamen dile dayalı olduğu halde, üzülerek fark ediyoruz ki, grafik tasarım, tabela gibi reklam alanlarında faaliyet gösterenlerin bir kısmı bu ayrıntıları dikkate almaya pek gerek duymuyor. "Dahi", "bile" anlamında kullanılan "da", "de" eklerini sözcük içinde birleşik kullanıyor. Soru takılarında da aynı sorun göze çarpıyor. Ünlemler yerli yersiz kullanılıyor. Hoşgörülerine sığınarak, şu öneriyi ilgili kişilere buradan iletiyoruz: Lütfen ofisinizde veya evinizde bir yazım kılavuzu bulundurun. Çünkü dil, bir bayrak yarışı gibi kuşaktan kuşağa ve dilden dile aktarılaran bir özelliğe sahiptir. Bu aktarımlar sırasında birtakım değişmelere uğrarsa da, sahip olduğu kültürü yansıtma işlevini sürdürmeyi başarır. Dilimizi iyi kullanarak gelecek kuşaklara örnek olmalıyız, değil mi?

Tanıtımını yaptığınız bir ürün veya hizmetin temel özelliklerini ifade ederken kullanacağınız dil, ürünün alıcısı için belirleyici bir nitelik taşır. Siz bir durumu,olayı karşınızdakine nasıl anlatırsanız, sizi dinleyeni o ölçüde etkiniz altına alarsınız. Başka bir deyişle: Karşınızdaki kişinin anlayışı, sizin anlattıklarınız kadardır. Bir durum, veya olayın önemi, etkisi, onu diğerlerine aktaranın anlatım becerisi dahilindedir.. Çok sıradan bir olay, anlatıcının dil ustalığı ile büyük bir etki yaratırken, önemlibir konu, zayıf bir anlatımla gereken ve beklenen etkiyi yaratamaycaktır. 

Reklamcılğın bir abartı sanatı olduğu bilinir. Oysa katalog metinlerinde gereksiz, inandırııcılığı olmayan abartılardan kaçınmak gerekir. Katalogların, afişler gibi çok kosa zaman içinde (2-3 saniye) izleyicinin dikkatini çekmek gibi bir işlevi yoktur. Katalog okuru, kataloğun içindekileri izlemek için özel bir zaman ayırmıştır zaten. Bu bakımdan, katalog metinleri olabildiğince sade ve ikna edici bir dille hazırlanmalıdır. Katalog metinlerinde harflerin karakterinden çok, kullanılan dil önemlidir. 

Bizler, çalışma alanımızda geride bıraktığımız zamanın getirdiği kazanımlarla yukarıdaki kriterler dahilinde sizlere hizmet sunuyoruz.


 

paylaş


Yorum Yapın

SİZİ ARAYALIM

SİZİ ARAYALIM

Hemen Ara
WhastApp Ara