Loading

REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI NEDİR?

REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI NEDİR?

Bizdeki reklam fotoğrafçılğının tarihi Batılı ülkelerinki kadar eskilere dayanmasa da, özellikle fotoğrafta devrim niteliği taşıyan dijital sistem, bu alanda önemli bir ivme kazandrırdı. Alışıldık fotoğrafçılık çalışmalarından çok farklı bir kulvarda koşan reklam fotoğrafçıları, tamamen gerçeği gösteren belge fotoğrafından çok uzak bir hizmet vermektedirler. 
Fotoğrafçı, reklama konu olan ürünün alıcı kitlesinin (potansiyelinin) kararlarını etkilemek için günümüzün tüm görsel teknolojik olanaklarını ve tekniklerini kullanırlarken, Photoshop gibi gelişmiş fotoğraf işleme programlarından da yararlanarak fotoğrafı bambaşka boyutlara taşıyor, adeta gerçekliğinden koparıp olağanüstü görsellere dönüştürüyorlar. Bu durum, yadırganması bir yana, sektörün olmazsa olmazıdır. Reklam fotoğrafına yahpılan müdahale ve manüpilasyonlar, anlaşılabilir şeylerdir. İzleyici, fotoğraftaki gerçeküstü müdahaleyi anlalış ve sempatiyle karşılar. Çünkü burada bir aldatma değil, kimi zaman mizahi bir yaklaşımla yapılan abartı vardır. “Abartı” ise, yalnız fotoğrafçılığında değil, reklamcılığın birçok alanında başvurulan bir yöntemdir. Burada temel amaç müşteriyi yanıltmak değil, işin içine ustalığı ve tekniğin olanaklarına da dahil ederek etkileyici bir sonuç elde etmektir. Önemli olan, reklamı yapılan ürünün taşımadığı nitelik ve özelliklerinden, yani etikten sapmadan hareket etmektir. 
Fotoğraf, ticari bir ürünün tanıtımında en sık başvurulan çalışma alanıdır. Çünkü resim ve fotoğraf gibi görseller, onlarca, hatta yüzlerce sözcüğün yerine geçebilecek bir güce sahiptir. İnsanlar genellikle yazılı metinleri okumaktan çok görselleri izlemeye yatkındırlar. Bu yüzden, gazetelerdeki haberler de fotoğraflarla desteklenmektedir. Afiş, dergi, gazete gibi kaynaklarda bulunan reklam alanlarında uzun metinlerin kullanılması bir risktir. Okurların büyük bir çoğunluğu bunları okumaktan kaçınır. Reklamda anlatılmak istenen ne varsa onu görmek okur için daha kolay e pratiktir. Bir reklam spotunda okurun dikkatini metne çekmek istiyiyorsanız, önce etkileyici bir  görsel eklemelisiniz. Cumhuriyet döneminin ünlü ressamı İhap Hulusi, çizdiği resimlerle, fotoğrafın bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda, gazete ve dergilerde yayımlanan reklam spotlarını çok daha etkili ve eğlendirici hale getirmiştir. 


Dijital teknolojiden önceki dönem “Analog sistem”  olarak tanımlanır. Bu dönemde yapılan reklam fotoğrafçılığı, film, banyo, baskı gibi aşamaların yanı sıra zaman açısından da masraflıydı. İyi bir fotoğraf karesi elde etmek için onlarca kare fotoğraf çekilirdi ve bu da hem fotoğrafçıya hem de müşteriye maliyet artışı demekti. Günümüzde ise, çekilen bir fotoğrafın baskı olarak elde edilmesi birkaç dakikaya inmiş durumda. Bununla birlikte, kullanılan kamera, ışık sistemi, bilgisayar, işleme programları vb. malzemelerin maliyetleri, bunların kısa zamanda eskimeleri gibi sorunlar da dijital teknolojinin eksileridir. Malzeme maliyetlerini saymazsak, dijital fotoğrafçılık özellikle zaman açısından büyük bir kolaylık sağlıyor. Çekilen bir karenin anında kamera ekranında görünmesi ise başlı başına bir devrim! Son yıllarda üretilen fotoğraf makinelerindeki kalite artışı da dijital fotoğrafçılğın başka bir artısı.

Reklamın Amacı Nedir?
“Reklam” sözcüğü, “Tanıtım” anlamını taşır ve kavramın çok geniş bir kullanım alanı vardır. Bizim konumuz bilindiği gibi, ticari bir hizmet ya da ürünün tanımıdır. Kapitalist sistemin bir parçası olarak bilinen reklamcık, belli bir kesim tarafından mesafeli durulan bir sektördür. Oysa, yukarıda adı geçen ressam İhap Hulusi gibi reklam resimleri çizen sanatçı ve öncülerin amacı, tüketiciyi doğru olarak yönlendirmeyi, aynı zamanda bir ürünün tanıtımına katkı sağlamaktır. Serbest piyasa ekonomisi diye bildiğimiz ticari ortamlarda, aynı sektörde hizmet veren kişi ve firma sayılarının artması, doğal olarak rekabete neden olmaktadır. Rekabet; piyasadaki hizmet kalitesini olumlu olarak etkilediği gibi, fiyatların da belli bir oranda düşmesine de neden olabilir. Bu da tüketici için bir avantaj oluşturur. Aynı hizmet alanında çalışan kişi ve/veya firmalar, günümüzün tüm iletişim aynaklarından yararlanarak potansiyel tüketicisine ve alıcısına hizmetlirini duyurmak ve rekabet gücünü artırmak için reklam hizmetlerinden yararlanmaya yönelir ki, bu ticari yaşamın iskeletini oluşturur!

Reklam Fotoğraçısı Kimdir?
Bir reklam fotoğrafçısının temel amacı; görsel unsurları kullanarak, reklam verene hizmet sağlamaktır. Genellikle ürün bazında faaliyet göseren firmalara yönelik bir çalışma alanı olan reklam fotoğrafçılığı, yalnız teknik olarak değil, birikim olarak da geniş bir repertuar gerektirir. Reklamı yapılan ürün her neyse, eşyanın tabiatına uygun bir atmosfer yaratılarak kurgu, metin ve senaryo oluşturulmalıdır. Fotoğraf kadar, kullanılan dil, mizanpaj, grafik tasarım da önem taşır. Bir reklam fotoğrafçısı yalnız vizörden değil hayata çok geniş bir pencereden bakmayı bilmelidir. Edebi, kültürel, sanatsal birikimler kadar, mizah duygusunun da olması, fotoğrafçıya ayrıcalık kazandırır. Fotoğrafçının, reklama konu olan ürünün kullanıcı kitlesini kültürel açıdan tanıması, onu bir adım öne taşır. Ayrıca, müşterisiyle iyi bir iletişim kurması da şarttır. Müşterinin taleplerini dikkate alıp, kendi birikimlerini de işin içine dahil ederek yapacağı nitelikli, amaca hizmet eden ön çalışmalarla müşteriyi ikna etmelidir. Müşterinin fotoğrafçıya güvenmesi en temel koşuldur. Kendi alanınınızda ne kadar birikimli olursanız olun, müşteriniz sizin hakkınızda yeterli güvene sahip değilse, birikimlerinizin sizden başka kimse için bir önemi kalmaz. 
Bir reklam fotoğrafçısının, çalışmalarını ve referanslarını ilgili kişilere göstermesi açısından, bir web sitesine ve sosyal medya mecralarına gereksinimi vardır. Web siteleri ve sosyal medya, bu alanda profesyonel hizmet almayı düşünen firmaların fotoğrafçıya erişmesi için ideal bir yoldur. Bu kaynaklar hem fotoğrafçıya müşteri sağlar hem de müşteriye seçme, kıyaslama olanağı verir. 
Reklam fotoğraçısının birikimlerine yaratıcı yetenekleri de eklemeden olmaz! Aksi halde, fotoğrafçı kendini tekrara düşer ve yaptığı çekimler birbirine benzer. Bu durum bir dezavantajdır. Yaratıcılığı geliştirmenin birçok yolu ve yöntemi vardır. Bunlardan biri de diğer fotoğrafçıların çalışmalarını izlemek, onlardan doğrudan değil ama dolaylı olarak ilhamlar almaktır. Bu yöntem, fotoğrafçıya hem kenidi tanıyıp mesleğin neresinde olduğunu anlamakta hem de kendini aşmasında yardımcı olur. “En büyük benim!” mantığı ile hareket eden bir reklam fotoğrafçısı, sadece egosunu geliştirir. Mesleki açıdan ise yerinde sayar! Türkçemizde güzel deyim vardır: “El elden üstündür!” Bu düstur ve tevazu içinde olunmalı ve düşünülmelidir. 


 

paylaş


Yorum Yapın

Hemen Ara
WhastApp Ara